Komplett IT-løsning

Vetserve er et komplett system for effektiv drift av veterinærpraksis. Løsningen inneholder alt som trengs, blant annet journalprogram, kundeoppfølging, fakturering, butikkdrift, salg, markedsføring, økonomisystem, internkontroll, analyser og rapportering. Systemet kommuniserer selvsagt godt mot viktige leverandører i bransjen. Det er lett å lære og enkelt å bruke.

Fysisk fungerer det slik at vi har servere sentralt. Der lagres alt av informasjon. Datamaskiner på klinikken har kontakt med serverne via sikre bredbåndslinjer direkte til oss. Slik har du tilgang til alt, men trenger ikke være redd for å miste noe. Denne løsningen gjør samtidig at vi enkelt kan sørge for oppgraderinger, ivareta sikkerheten og enkelt gi deg god hjelp hvis du har problemer. Det er også lett å bytte ut utstyr.

Vi sørger for at du har data som virker og er ditt kontaktpunkt. Du forholder du deg bare til oss, så fikser vi det som trengs sammen med våre dyktige partnere. For å gjøre det enda lettere, får du all drift på samme faktura. Med Vetserve blir administrative oppgaver enkelt og du slipper å tenke på data.

Alltid oppdatert

Vi utvikler Vetserve hele tiden. I tillegg skjer det stadig endringer i lover og regelverk, leverandørene endrer prisene eller nytt laboratorieutstyr må integreres. Alt dette krever oppdateringer. Vetserve ønsker at nye, gode løsninger og viktige endringer skal bli tilgjengelig for brukerne så fort som mulig. Derfor oppdaterer vi ofte. Det gjøres uten å forstyrre den daglige driften på klinikken. Vi oppgraderer og ordner på serveren hos oss, og så er det umiddelbart tilgjengelig på klinikken hos deg. Alt inkludert i prisen.

Høy sikkerhet

Vetserve lagrer alt av informasjon på servere sentralt. Her sørger vi, i samarbeid med Nettkroken, for jevnlig back-up  og oppdatert virusbeskyttelse. Dermed kan du være sikker på at dine data er trygge hos oss. Siden ingenting er lagret på klinikken, er du også bedre beskyttet ved tyveri eller brann. Det er raskt og enkelt å sette inn nytt utstyr som er klart til bruk.

Serverne våre står i Nettkroken sine godt sikrede lokaler. Der er ekstra strømforsyning og aggregat for å unngå problemer ved strømbrudd.

Bredbåndslinjene vi bruker mellom oss og klinikkene leveres av TDC, som er en stor og dyktig leverandør på området. Vi har selvsagt flere linjer inn til oss, slik at dine maskiner har alternative veier for å hente data hvis det er problemer med nettet.

Effektiv markedsføring

Vetserve gir mulighet for å drive effektiv markedsføring gjennom vår kunde-utvalgsfunksjon. Tettere oppfølging av kundene via sms, epost eller brev gir økt kundelojalitet, gjenbesøk og mersalg.

Klinikken kan lage målrettede kampanjer for kunder som tilfredsstiller valgte kriterier. Kampanjen kommuniseres raskt og effektivt til kundene med sms. Du kan selvsagt også sende epost eller skrive ut brev og etiketter. I etterkant kan du vurdere effekten av kampanjene ved å se på omsetningen på de valgte kundene.

Her er noen eksempler på målrettede kampanjer:

  • Følge opp kunder med dyr som har falt ut av anbefalt vaksineprogram.
  • Minne eiere av dyr som har vært inne til tannbehandling om viktigheten av oppfølging og kontroll.
  • Invitere til temakveld om vektreduksjon til eierne av dyr som er merket som overvektige.

Design: Kjetså Design | Websidene er tilpasset og teknisk driftet av Nettkroken AS ®